Zaanse Energie

 


Veel gestelde vragen


Overstappen van energieleverancier na de wintermaanden


>Lees dit door alvorens over te stappen.

Steeds meer mensen stappen over naar een andere energieleverancier om goedkoper uit te zijn. Wanneer kunt u het beste overstappen en klopt het dat het niet verstandig is om net na de wintermaanden over te stappen?
<Klik op Lees dit voor uitleg van bovenstaande.>

Wij leggen het graag uit. Wanneer bijbetalen en waarom? U krijgt een eindafrekening van uw oude energieleverancier wanneer u overstapt. Het verbruik wordt verrekend met wat u aan maandelijkse voorschotten heeft betaald.
Stapt u net na de winter over en is het minder dan een jaar geleden dat u uw laatste jaarafrekening heeft gekregen? Dan moet u op de eindafrekening mogelijk bijbetalen. Hoe dat komt? U verbruikt in de winter de meeste energie. Maar u betaalt hier niet extra voor in de winter. De energiekosten worden namelijk in gelijke maandelijkse voorschotten verdeeld over het gehele jaar. Dus: In de zomer betaal je in verhouding te veel en in de winter te weinig.
Als uw oude contract bijvoorbeeld van oktober t/m september loopt en u stapt over tijdens of na de dure wintermaanden, dan is de kans op bijbetalen groot. Bij het opmaken van de eindrekening wordt gekeken naar het daadwerkelijke verbruik en dat wordt verrekend met de geïncasseerde voorschotbedragen. Omdat deze relatief te laag waren voor de tijd van h et jaar zult u bij het verrekenen van het daadwerkelijke verbruik dus mogelijk moeten bijbetalen. Deze situatie doet zich vrijwel alleen voor wanneer u nog nooit bent overgestapt en u dus elk moment boetevrij weg kunt bij uw huidige leverancier. Of wanneer u uw vast contract voortijdig opzegt na de wintermaanden.

Geld terug na goedkope zomermaanden.
Andersom geldt overigens hetzelfde. Stapt u over na goedkope zomermaanden, dan is het mogelijk dat u nog geld terug krijgt van uw oude energieleverancier. Per saldo maakt het echter niets uit. Uiteindelijk betaalt u voor de energie die u verbruikt in een jaar. Heeft u een contract voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 1 jaar) en stapt u aan het eind van het contract over, dan maakt het jaargetijde niet uit, want u heeft dan een volledig jaar afgemaakt en dus ook 12 maanden lang het voorschot betaald. Overstappen is uiteindelijk voordeliger. Heeft u liever geen eindafrekening waarop u moet bijbetalen, en is het minder dan een jaar geleden dat u uw jaarrekening kreeg , stap dan niet over net na de wintermaanden en stel het een tijdje uit.
Bedenk wel dat het altijd voordeliger is om wél te switchen. Hoewel u moet bijbetalen, profiteert u met een nieuw energiecontract immers van een voordeliger tarief plus eventuele welkomstpremie.

noot van de ZEK: Als afnemer van Zaanse Energie steunt u ons doordat Greenchoice van elke geleverde m3 of kWh een klein bedrag overmaakt dat wij graag in locale duurzame projecten willen herinvesteren, zoals bijvoorbeeld in de realisatie van windenergie zoals de Windhaan. U hoeft dan helemaal niet meer te switchen...
of iets te verrekenen... .


U wilt u aanmelden als klant


>Is Zaanse Energie in mijn gemeente beschikbaar ?

Zaanse Energie is in elke gemeente in Nederland beschikbaar. Dit is een gevolg van het feit dat partner Greenchoice een landelijk opererende energieleverancier is.

>Ik ben al klant bij Greenchoice, kan ik naar Zaanse Energie worden overgeschreven ?

Dat is zeer wel mogelijk, het houdt in dat u de Zaanse Energie Koöperatie ondersteunt met een bedragje per door u verbruikt kilowattuur en m3 gas.
Hiermee wil de Zaanse Energie Koöperatie andere duurzame projecten gaan uitvoeren. Indien u tevens lid wordt heeft u ook invloed op het te voeren beleid.
Wilt u uw huidige contract behouden dan is dat mogelijk. Stuur een e-mail naar info@zaanse-energie-kooperatie.nl met uw klantnummer van Greenchoice en een korte mededeling dat u wilt overstappen naar Zaanse Energie. De ZEK maakt het in overleg met Greenchoice z.s.m. in orde.

>Ik heb een zakelijk contract, kan ik overstappen ?

Zowel particulieren als bedrijven zijn welkom bij Zaanse Energie. Er is geen verschil tussen particuliere en zakelijke contracten. Wel is er een verschil zodra u als grootverbruiker wordt aangemerkt. Dat is het geval als u meer dan 10.000 kWh aan elektriciteit verbruikt of 5000 m3 gas. U krijgt binnen 7 werkdagen een offerte, waarna u kunt besluiten of het aanbod gunstig voor u uitpakt.

>Wat zijn de voorwaarden van Zaanse Energie ?

De leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden van onze partner Greenchoice omdat deze de programmaverantwoordelijke is. Dit is wettelijk vastgesteld. U vindt de voorwaarden hier.

>Is lidmaatschap/donateurschap van de Zaanse Energie Koöperatie verplicht om Zaanse energie af te nemen ?

Dit is niet verplicht maar door zowel lid/donateur van de ZEK te worden als afnemer van Zaanse Energie laat u zien dat u onze ideëen voor 100% steunt.

>Wat is mijn contractduur ?

U gaat een contract aan voor onbepaalde tijd. U kunt dit contract te allen tijde per direct opzeggen. De levering van energie zal worden voortgezet totdat u bij een andere leverancier bent ingeschreven. Er wordt geen opzegboete opgelegd.

>Wat is mijn opzegtermijn ?

De opzegtermijn is 30 dagen. De levering van energie zal worden voortgezet totdat u bij een andere leverancier bent ingeschreven. Hierbij hanteren we overigens nog steeds geen boete bij voortijdige opzegging.

>Zijn er kosten bij het beëindigen van mijn relatie met Zaanse Energie ?

Zodra u uw relatie met Zaanse Energie beëindigt worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er wordt een eindafrekening van de aan u geleverde energie gemaakt. Afhankelijk van uw verbruik en de in rekening gebrachte voorschottermijnen moet u bijbetalen of krijgt u geld terug. Omdat wij graag willen weten waarom u ons verlaat zouden wij het op prijs stellen dat u ons dat vertelt via het contactformulier op de contactpagina.

>Hoe kan ik Zaanse Energie bereiken ?

U kunt Zaanse Energie op verschillende manieren bereiken. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier op de website van Zaanse Energie of u kunt contact opnemen met de klantenservice. (010 - 478 2326). Omdat Zaanse Energie nog geen eigen klantenservice heeft wordt u geholpen door de klantenservice van onze partner Greenchoice. Zij weten aan de hand van uw klantgegevens dat u een klant van Zaanse Energie bent.

>Hoe liggen de tarieven ten opzichte van de regioleverancier ?

De tarieven voor levering van elektriciteit met een variabel tarief zijn altijd een kwart eurocent per kilowattuur goedkoper dan de regioleverancier (in de Zaanstreek is dat Nuon). Dit geldt tevens voor gas. De korting wordt verleend voor elke maand dat de incasso-opdracht succesvol was. De korting wordt eenmaal per jaar verrekend bij de jaarnota. U kunt ook kiezen voor een contract met vaste tarieven voor 1 jaar of voor 3 jaar. Voor deze contracten gelden andere tarieven dan het variabel contract.
Zie voor deze tarieven de tarieven-pagina.

>Hoe is de gang van zaken zodra ik me aangemeld heb ?

De overstap naar een andere energieleverancier wordt geregeld door beide betrokken leveranciers. U hoeft geen actie te ondernemen. U krijgt van uw oude leverancier een eindafrekening, afhankelijk van uw verbruik en de reeds geïnde voorschotbedragen over de afgelopen periode moet u bijbetalen of krijgt u geld terug. Uw stroom of gas wordt niet af- en aangesloten, de levering van uw energie gaat ononderbroken door. Er verandert bij u thuis dan ook niets in de meterkast.
Wij raden u met klem aan uw meterstanden op het moment van aanvragen te noteren, beter nog: maak er een duidelijke foto van. Het is namelijk in het verleden gebleken dat er onenigheid kan bestaan tussen de klant en de vorige leverancier. Vaak worden de meterstanden maar geschat waardoor er verschillen kunnen ontstaan tussen de mening van de vorige leverancier en van u. Uw vorige leverancier zorgt ervoor dat het innen van uw oude voorschotbedrag wordt stopgezet.

>Als ik me aangemeld heb, wanneer word ik aangesloten ?

Veel leveranciers hanteren een opzegtermijn van een maand bij hun contracten. Daarnaast bent u als consument beschermd bij een aanmelding en heeft u 14 kalenderdagen wettelijke bedenktijd, waarin u kosteloos van de overstap kunt afzien. Gedurende deze 8 werkdagen mag een leverancier nog geen actie ondernemen, tenzij u daar specifiek opdracht toe geeft. Meld uw overstap dus minimaal 6 weken van tevoren bij ons aan !

>Krijg ik bericht als ik ben overgeschreven ?

Ja, u krijgt binnen 7 dagen een bevestigingsbrief waarin de verdere gang van zaken wordt uitgelegd. Na het verzenden van deze bevestiging neemt onze partner Greenchoice als contractverantwoordelijke contact op met uw vorige leverancier om u als klant om te zetten. Hierdoor betaalt u nooit dubbel.

>Kan ik het contract ook opzeggen ?

De opzegtermijn is 30 dagen. De levering van energie zal worden voortgezet totdat u bij een andere leverancier bent ingeschreven. Hierbij hanteren we overigens nog steeds geen boete bij voortijdige opzegging.

>Hoe wordt mijn nieuwe voorschotbedrag berekend ?

Greenchoice ontvangt van de netbeheerder alle gegevens zoals wat u in het verleden verbruikte en de specificaties van uw aansluitingen. Deze gegevens vormen in principe de basis voor de berekening van uw nieuwe voorschotbedrag. Echter u kunt altijd ook nog zelf uw te betalen voorschotbedrag bijsturen.

>Kan ik mijn facturen via internet bekijken ?

U kunt uw facturen opvragen van de vorige periode via internet. U heeft hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Hier vindt u de inlogpagina.

>Hoe kan ik de meterstanden doorgeven ?

U kunt uw meterstanden opgeven via uw dossierpagina. U heeft hiervoor een klantnummer ontvangen. Hier vindt u de inlogpagina.

>Wordt mijn vaste contract stilzwijgend verlengd na afloop van de looptijd ?

Nee, in tegenstelling tot de meeste andere leveranciers werkt Zaanse Energie niet met stilzwijgende verlenging. Na afloop van onze vaste contracten wordt u automatisch omgezet naar ons variabele contract met kortingsgarantie. Hierbij heeft u altijd 0,25 eurocent per kWh stroom en m3 gas ten opzichte van de variabele tarieven van uw regioleverancier. Ons variabele contract kent geen opzegtermijn of opzegvergoedingen. U kunt uiteraard wel altijd een nieuw vast contract aangaan op basis van de dan geldende tarieven.


U bent al klant van Zaanse Energie


>Ik ga verhuizen. Kan ik mijn aansluiting van Zaanse Energie meeverhuizen ?

Dit is geen enkel probleem. Vermeld uw gewijzigde gegevens op uw dossierpagina bij de ‘Mijn gegevens pagina’ of neem contact op met de klantenservice. (010 - 478 2326). Omdat Zaanse Energie nog geen eigen klantenservice heeft wordt u geholpen door de klantenservice van onze partner Greenchoice. Zij weten aan de hand van uw klantgegevens dat u een klant van Zaanse Energie bent.
U kunt uw verhuizing ook eenvoudig via uw online dossier doorgeven. Indien u dit tijdig doet (liefst 2 weken van tevoren), dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw energie op uw nieuwe adres geregeld is op het moment dat u de sleutel ontvangt. Uw nieuwe woning heeft andere aansluitingen dan uw oude woning, dus het is mogelijk beide adressen naast elkaar te leveren, bijvoorbeeld als uw oude woning nog niet is verkocht. Voor het juist verwerken van een verhuizing hebben wij uw begin- en/of eindstanden nodig. Om te voorkomen dat de netbeheerder een onjuiste schatting moet maken, is het van groot belang dat u de standen zo snel mogelijk doorgeeft.

>Ik heb zonnepanelen op mijn dak, hoe gaan jullie daarmee om ?

Zaanse Energie en Greenchoice verwelkomen juist mensen die aan eigen energie opwekking doen. Als u zelf uw duurzame stroom opwekt, krijgt u van ons een halve eurocent korting (i.p.v. een kwart eurocent) per kWh (maximaal 10.000 kWh) op de mix van energie uit duurzame bronnen. In feite is dit de beloning voor uw opgewekte energie. Als u op een bepaald moment meer energie produceert dan verbruikt, wordt deze energie op het elektriciteitsnet gezet.
Zaanse Energie verrekent deze teruglevering met de normale levering tot een maximum van 5.000 kWh. Indien blijkt bij de jaaropgave dat u meer dan 5.000 kWh heeft teruggeleverd en/of indien u meer heeft teruggeleverd dan verbruikt, heeft u recht op een terugleververgoeding. Omdat er geen netto energiebelasting uitgekeerd mag worden krijgt u voor het gedeelte dat u netto teruglevert uitsluitend de kale stroomprijs + BTW vergoed.
Zie hier en hier voor meer informatie.
Sommige klanten leveren jaarlijks ongeveer evenveel stroom terug als dat ze verbruiken. Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks: in het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Greenchoice hanteert een unieke margeregel om te voorkomen dat deze klanten in de jaren dat ze netto verbruiken wel energiebelasting (REB) betalen, maar deze belasting in de jaren van netto teruglevering niet terugkrijgen. De margeregel houdt in dat klanten maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mogen terugleveren dan ze verbruiken en daarvoor toch een vergoeding krijgen inclusief energiebelasting (REB).

NB. Deze margeregel geldt alleen voor klanten met een digitale meter.

>Hoe moet de factuur worden betaald ?

De factuurbedragen worden aan het begin van de maand geïncasseerd via automatische incasso. Het is mogelijk op een andere manier te betalen, echter dit heeft gevolgen voor de toegekende kortingen. (Deze vervallen).

>Waar kan ik een klacht indienen over Zaanse Energie ?

Zaanse Energie zal zich tot het uiterste inspannen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Het kan echter voorkomen dat in onverhoopte situaties u niet tevreden bent. Omdat de leveringsverantwoordelijke onze partner Greenchoice is kunt u uw klacht deponeren bij de Geschillencommissie Energie en Water waar Greenchoice bij aangesloten is. Hier is de link naar de geschillencommissie.

>Is Zaanse Energie aangesloten bij een geschillencommissie ?

Omdat de leveringsverantwoordelijke onze partner Greenchoice is kunt terecht bij de Geschillencommissie Energie en Water waar Greenchoice bij aangesloten is. Hier is de link naar de geschillencommissie.

>Waar kan ik terecht met storingen ?

In de Zaanstreek is Liander de netbeheerder. Deze is verantwoordelijk voor de levering van stroom en gas aan uw adres. Hier is de link.

>Hoe kan ik mijn voorschotbedrag wijzigen ?

Nadat u ingelogd bent op uw dossierpagina kunt u zien hoe uw maandelijkse voorschotbedrag is opgebouwd en heeft u tevens de mogelijkheid om dit bij te stellen. De betaalde bedragen van de afgelopen maanden kunt u ook terugvinden op deze pagina evenals uw voorschotbedrag en de afgelopen jaarrekeningen met de specificaties. U heeft hiertoe een klantnummer gekregen en dient uw postcode in te typen. Hier vindt u de inlogpagina.


Factuur en financiële zaken


>Waar kan ik mijn facturen bekijken ?

U kunt uw facturen bekijken via uw dossierpagina. U heeft hiervoor een klantnummer ontvangen. Hier vindt u de inlogpagina.

>Kan ik mijn factuur uitprinten ?

Uw maandelijkse factuur kan niet worden geprint. Wel kan uw jaarafrekening worden geprint. U geeft dit aan via uw dossierpagina.

>De automatische incasso is niet gelukt. Kan ik het bedrag handmatig overmaken ?

Mocht de incasso in het begin van de maand niet lukken wegens saldotekort, dan proberen wij het later in de maand nogmaals. Het is daarnaast ook mogelijk de bedragen zelf over te (laten) maken. Hier zijn echter wel extra kosten voor ons aan verbonden. De betalingen moeten vaak handmatig worden verwerkt, en komen niet altijd regelmatig binnen. Daarom vervallen uw vaste tarieven of de kortingsgarantie op het moment dat u de voorschotbedragen zelf overmaakt. Meer informatie hierover vindt u in de Algemene Voorwaarden.

>Er is teveel geld van mijn rekening afgeschreven. Wat kan ik doen ?

Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op onze website. U kunt hier ook terecht voor vragen en opmerkingen of neem rechtreeks contact op met de klantenservice (010 - 478 2326) van onze partner Greenchoice. Zij weten aan de hand van uw gegevens dat u een klant bent van Zaanse Energie.

>Ik ben het niet eens met de afschrijving. Wat kan ik doen ?

Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op onze website. U kunt hier ook terecht voor vragen en opmerkingen. of neem rechtreeks contact op met de klantenservice (010 - 478 2326) van onze partner Greenchoice. Zij weten aan de hand van uw gegevens dat u een klant bent van Zaanse Energie.

>Ik wil geen automatische incasso. Kan dat ?

Om uw kosten zo laag mogelijk te houden is bij Zaanse Energie alleen een automatische incasso mogelijk. In uitzonderingsgevallen kunt u de bedragen zelf over te (laten) maken. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden.
De betalingen moeten vaak handmatig worden verwerkt, en komen niet altijd regelmatig binnen. Daarom vervallen uw vaste tarieven of de kortingsgarantie op het moment dat u de voorschotbedragen zelf overmaakt. Meer informatie hierover vindt u in de Algemene Voorwaarden.

>Ik wil mijn rekeningnummer veranderen. Hoe kan ik dit doen ?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via uw online dossier. Hierbij wordt u uiteraard ook gevraagd om uw huidig bekende rekeningnummer. Zorg ervoor dat u de juiste tenaamstelling ook aan ons doorgeeft. U kunt de wijziging uiteraard ook via onze klantenservice doorgeven, als u dat prettiger vindt. Als klant van de ING-bank kunt u ook gebruikmaken van hun wijzigingsservice. Wij zetten uw rekeningnummer dan per de eerstvolgende maand om. U ontvangt hiervan geen bericht.
Hier vindt u de inlogpagina van uw online dossier.

>Op welke datum wordt mijn factuur geïncasseerd ?

Zaanse Energie werkt met automatische incasso. Aan het begin van elke maand incasseren wij automatisch het voorschotbedrag van uw rekening. Dit is een snelle, efficiënte manier van betalen, waar u zelf geen omkijken naar heeft. En mocht de incasso in het begin van de maand niet lukken wegens saldotekort, dan proberen wij het later in de maand nogmaals. Het is daarnaast ook mogelijk de bedragen zelf over te (laten) maken. Hier zijn echter wel extra kosten voor ons aan verbonden.
De betalingen moeten vaak handmatig worden verwerkt, en komen niet altijd regelmatig binnen. Daarom vervallen uw vaste tarieven of de kortingsgarantie op het moment dat u de voorschotbedragen zelf overmaakt. Meer informatie hierover vindt u in de Algemene Voorwaarden.

>Ik wil een papieren factuur ontvangen.

Een maandelijkse factuur wordt niet verstuurd. U vindt de geïncasseerde bedragen in uw dossierpagina. Wel is het mogelijk de jaarafrekening schriftelijk te ontvangen. U kunt dit aangeven in uw dossierpagina.
Hier vindt u de inlogpagina van uw online dossier.

>Ik wil geen papieren factuur meer ontvangen.

Een maandelijkse factuur wordt niet verstuurd. U vindt de geïncasseerde bedragen in uw dossierpagina. Het mogelijk geen schriftelijk exemplaar van de jaarafrekening te ontvangen. U kunt dit aangeven in uw dossierpagina.
Hier vindt u de inlogpagina van uw online dossier.

>Ik wil iemand anders laten betalen. Kan dat ?

In speciale gevallen is het mogelijk anderen (zoals bewindvoerders) de betalingen te laten doen. Dit kan telefonisch worden besproken met de afdeling Betalingen van Greenchoice. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice (010 - 478 2326), zij zullen u doorverbinden.

>Ik heb het contract opgezegd, maar ontvang van Zaanse Energie/Greenchoice nog rekeningen.

Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op deze website. U kunt hier ook terecht voor vragen en opmerkingen. of neem rechtreeks contact op met de klantenservice van onze partner Greenchoice (010 - 478 2326). Zij weten aan de hand van uw gegevens dat u een klant bent van Zaanse Energie.

>Ik heb een aanmaning ontvangen. Wat kan ik doen ?

Ontvangt u een herinnering wegens een mislukte betaling? Dan staat in dit bericht vermeld hoe u het bedrag kunt overmaken. Let op: andere betalingsvormen dan automatische incasso hebben gevolgen voor eventueel toegekende kortingen. Meer informatie hierover vindt u in de Algemene Voorwaarden.

>Waar vind ik alle informatie over de tarieven ?

Op onze tarievenpagina kunt u per soort contract alle informatie vinden over onze tarieven.

De Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden kunt u hier vinden.