Zaanse Energie

 

Achtergrond van Zaanse Energie

Zaanse Energie is een aktiviteit van de Zaanse Energie Koöperatie u.a., een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk die duurzame energie propageert in de Zaanstreek. Hoofddoelstelling en motto van de Zaanse Energie Koöperatie is: "Elk huis in de Zaanstreek klimaatneutraal".

De Zaanse Energie Koöperatie stimuleert de inzet van duurzame energie door middel van ondersteuning van locale duurzame projecten en ontplooien van eigen initiatieven op dit gebied. Hiertoe werkt de Zaanse Energie Koöperatie samen met partijen die dezelfde doelstellingen onderschrijven.

Om te bewijzen dat duurzame energie haalbaar is werd in 1994 door de coöperatie een windturbine geplaatst in Assendelft, een Lagerwey 18/80. Deze turbine heeft inmiddels zo'n 3 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opgewekt.
Hier meer informatie over Het Windpaard.

Foto Windpaard Assendelft

Vanaf 2014 kan de Zaanse Energie Koöperatie zelf Zaanse Energie leveren van zowel het Windpaard als in juni 2015 het Zonneveldt dak. Bovendien zijn er plannen om het windpark uit te breiden.
Hier meer informatie over Zonneveldt.

Foto Zonneveldt dak Engewormer

Omdat de wetgeving niet toestaat dat organisaties en particulieren energie leveren aan derden moet er een geregistreerde energieleverancier worden ingeschakeld die dit zogenaamde "zelfleveringsmodel" kan ondersteunen. De Zaanse Energie Koöperatie heeft een selectieproces uitgevoerd van verscheidene kandidaten en de gelukkige is leverancier Greenchoice geworden.

Het is van groot belang voor u als consument dat de energielevering zonder onderbrekingen plaatsvindt. Dit is ook de reden dat de overheid regels stelt aan de levering van energie. Door met Greenchoice in zee te gaan kan Zaanse Energie ook garanderen dat u te allen tijde van duurzame energie wordt voorzien.

Behalve dat Greenchoice ervaring heeft met lokale initiatieven voor energielevering is ook de infrastructuur hierop al berekend. Het maakt de instap voor Zaanse Energie relatief eenvoudig.
Navraag bij collega lokale initiatieven leert dat Greenchoice een betrouwbare partner is en wat van groot belang is: Greenchoice is de enige leverancier die voor 100% groene stroom gaat. Zelfs het gas wordt bos-gecompenseerd.

Maar laten we eerlijk zijn, Greenchoice is ook een aantal keer ongunstig in het nieuws geweest. Uiteraard is hierover door de Zaanse Energie Koöperatie met Greenchoice gesproken. Het blijkt dat Greenchoice de zaken die mis gingen inmiddels onder controle heeft. Het gaf het bestuur van de Zaanse Energie Koöperatie voldoende vertrouwen om met Greenchoice als partner in zee te gaan.

Zaanse Energie hoopt u als klant te kunnen verwelkomen !

Onze partner Greenchoice is door Gaslicht.com uitgeroepen tot beste energieleverancier 2013. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt Greenchoice over 2013 genomen het beste te hebben gescoord qua prijs/kwaliteit verhouding. Electrabel en Nuon kwamen op de tweede en derde plaats. Over 2014 blijkt Greenchoice de beste responses te hebben ten aanzien van de klantteveredenheid.
Hier meer informatie.

Tevens zijn zij de klantvriendelijkste energieleverancier volgens het bureau Marketresponse in 2014.